Lirik Lagu Aisyah Istri Rasulullah Beserta Biografi

Lirik Lagu Aisyah Istri Rasulullah – Halo pengunjung blog OPTIMATIVA, lagi pada cari lirik lagu viral dengan judul Aisyah Istri Rasululllah ya? Disini kami akan memberikan info tersebut, namun juga kami sertakan biografi aisyah radhiyallahu anha.

aisyah

semoga tidak hanya sekedar penasaran dengan lirik lagu nya saja, tetapi juga menambah pengetahuan tentang Aisyah Istri Rasulullah dengan membaca biografi.

Silahkan pilih di bawah ini, mau baca lirik dulu apa biografi dulu.

Lirik Lagu Aisyah Istri Rasullah

Biografi Aisyah Radhiyallahu Anha

 1. Genealogi
 2. Kelahiran
 3. Latar Belakang Keluarga Aisyah
 4. Pernikahan Aisyah
 5. Rumah Tangga Kenabian
 6. Pendidikan Rasulullah
 7. Karakteristik Istimewa
 8. Kedermawanan Aisyah
 9. Kedudukannya Sebagai Istri Nabi
 10. Pemahaman Agama
 11. Salam Jibril
 12. Ketegaran Aisyah
 13. Wafatnya Rasulullah
 14. Dalam Naungan Khalifah Rasyidah
 15. Perang Jamal
 16. Wafatnya Aisyah


Lirik Lagu

Mulia indah cantik berseri
Kulit putih bersih merahnya pipimu
Dia aisyah putri abu bakar
Istri rasulullah

Sungguh sweet nabi mencintamu
Hingga nabi minum di bekas bibirmu
Bila marah nabi kan memanja
Mencubit hidungnya

Aisyah..
Romantisnya cintamu dengan nabi
Dengan baginda kau pernah main lari-lari
Selalu bersama hingga ujung nyawa
Kau disamping rasulullah

Aisyah…
Sungguh manis oh sirah kasih cintamu
Bukan persis novel mula benci jadi rindu
Kau istri tercinta ya aisyah ya Humairah

Hooo.. Hooo.. Hoo..

Mulia indah cantik berseri
Kulit putih bersih merahnya pipimu
Dia aisyah putri abu bakar
Istri rasulullah

Sungguh sweet nabi mencintamu
Bila lelah nabi baring dijilbabmu
Seketika kau pula bermanja
Menyikat rambutnya..

Aisyah..
Romantisnya cintamu dengan nabi
Dengan baginda kau pernah main lari-lari
Selalu bersama hingga ujung nyawa
Kau disamping rasulullah

Aisyah..
Sungguh manis oh sirah kasih cintamu
Bukan persis novel mula benci jadi rindu
Kau istri tercinta ya aisyah ya Humairah

Aisyah..
Romantisnya cintamu dengan nabi
Dengan baginda kau pernah main lari-lari
Selalu bersama hingga ujung nyawa
Kau disamping rasulullah

Aisyah..
Sungguh manis oh sirah kasih cintamu
Bukan persis novel mula benci jadi rindu
Kau istri tercinta ya aisyah ya Humairah
Rasul sayang rasul kasih cintamu

Sudah tahu kan lirik dari lagu Aisyah istri Rasulullah yang dinyanyikan oleh banyak youtuber, apa merasa baper gitu?

Lirik tersebut sebenarnya tidak lah tepat untuk menggambarkan Aisyah Radhiyallahu ‘Anha , apalagi bagi remaja yang membaca lirik tersebut, bisa jadi membuat persepsi yang tidak benar.

Jadi oleh karena itu, tidak sekedar menghapal lirik nya saja, tetapi ayo mari baca biografi dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha istri Rasulullah yang kami sajikan di bawah ini. Sumbernya kami dapat dari

“https://www.academia.edu/36381941/Biografi_Aisyah_radhiyallahu_anha”

Selamat Membaca


Biografi Aisyah radhiyallahu ‘anha

Disusun oleh: Sabila Rosyada

Nim: 015. 010. 0205

Peristiwa sejarah terus terulang dalam rotasi kehidupan, hanya saja terdapat perbedaan dalam tokoh sejarah, latar, dan waktunya. Eksistensi umat Islam dipengaruhi akan kesadaran terhadap sejarahnya. Apabila dikaitkan dengan perkataan Rasul SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM: “Sebaik-baik umatku adalah pada masaku. Kemudian orang-orang setelah mereka (generasi berikutnya), lalu orang-orang yang setelah mereka.” Maka para sahabat dan sahabiyah adalah manusia-manusia terbaik di sepanjang zaman.

Wujud intelektualisme masyarakat muslim dalam mengimprovisasi peradaban Islam adalah kesadaran untuk merekonstruksi sejarah mereka. Termasuk di dalamnya merekonstruksi tokoh-tokohnya. Untuk mengetahui proses Islam menuju kejayaannya, perlu kita perhatikan seluk beluk tokoh-tokoh pejuang kejayaan tersebut. Salah satu tokoh sentral peradaban Islam di masa Rasulullah adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar.

Beliau adalah sosok paling faqih dalam urusan agama di antara seluruh umat Muhammad SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM. Ia dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas, cekatan, dermawan, zuhud, setia, serta dikenal sebagai wanita yang mampu menjadi penggerak massa (khususnya pada peristiwa perang jamal). Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana kemuliaan sosok Aisyah Radhiyallahu ‘Anha serta apa faktor yang melatarbelakangi munculnya seorang As Siddiqah dalam peradaban Islam.


1. Genealogi

Beliau adalah As-Siddiqah binti as-Siddiq, Aisyah binti Imam al-Akbar, Khalifaturrasul, Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhfah Utsman bin Amir bin Amr Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai bin Fahr bin Malik. Nama ibunda beliau adalah Zainab (Ummu Ruman) binti Amir bin Uwaimir bin Attab bin Adzinah bin Sabi’ bin Wahban bin Harits bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Beliau berasal dari keturunan bani Taim, suku Quraisy dari pihak ayah dan dari kabilah Kinanah dari pihak Ibu.


2. Kelahiran

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha dilahirkan pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun ke-5 kenabian. Kelahirannya adalah 8 tahun setelah kelahiran Fatimah binti Muhammad SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM.


3. Latar belakang keluarga Aisyah

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha tumbuh dalam keluarga yang penuh kemuliaan. Ayahnya, Abu Bakar as-Siddiq adalah seorang laki laki mulia setelah para Nabi dan Rasul. Ia adalah tokoh paling kharismatik sepanjang sejarah Islam setelah Rasulullah. Dialah orang yang paling menyerupai Nabi dalam akhlak dan perilaku beliau.

Ia lebih mencintai Rasulullah dibanding jiwa yang ada dalam raganya, ia senantiasa menyertai beliau, menimba ilmu beliau, meneladani beliau dalam ibadah dan kebiasaan beliau. Ia rela mengorbankan harta dan nyawanya dalam mendukung perjuangan Nabi. Ia menjadi sahabat tercinta dalam hati Rasulullah. Beliau bersabda:

“Sungguh di antara orang yang paling bermurah hati padaku dalam persahabatan dan harta benda adalah Abu Bakar. Andai aku boleh mengambil satu kekasih selain Rabbku, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi, persaudaraan Islam dan cinta kasihnya (sudah cukup bagiku). Semua pintu yang mengarah ke masjid harus ditutup, selain pintu Abu Bakar.” (HR Bukhari, no. 3654)

Ayah Aisyah merupakan tokoh yang dituakan baik semasa jahiliyah maupun setelah keislamannya. Orang-orang Arab sering meminta pemutusan perkara kepadanya. Ia sangat cerdas dalam bidang sya’ir, prosa, hikayat, dan ia merupakan orang yang paling pandai dalam pernasaban bangsa Arab. Sehingga banyak orang dari semenanjung Arab yang mendatangi beliau untuk menanyakan nasab mereka kepada beliau.

Ibu kandung Aisyah adalah seorang sahabiyah mulia yang berjasa untuk umat ini. Ia biasa dipanggil Ummu Rumman, istri kedua Abu Bakar. Beliau adalah sosok yang dikagumi oleh Rasulullah karena akhlaknya serta sifat pemalunya yang tinggi. Rasulullah SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM bersabda tentangnya:

“Barangsiapa yang ingin melihat wanita yang termasuk wanita bermata jelita (bidadari), maka lihatlah Ummu Ruman.” (HR Ibnu Sa’ad)

Abu Bakar menikahinya setelah suami pertamanya Abdullah bin Harits meninggal. Dari pernikahan mereka, lahirlah Aisyah dan Abdurrahman. Saat ia meninggal, Rasulullah turut ikut turun ke liang beliau kemudian bersabda, “Yaa Allah Engkau mengetahui apa yang dialami Ummu Rumman dalam membela Din-Mu dan Rasul-Mu.”

Saudari Aisyah, Asma’ binti Abu Bakar yang dijuluki dengan Dzatun Nitaqain adalah seorang wanita tangguh. Demi cintanya kepada Islam ia rela bolak-balik mengantarkan bekal hijrah Rasul dan ayahnya di gua Tsur.

Saudara Aisyah adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, seorang pemuda pemberani. Ia adalah mata-mata Rasulullah ketika hijrah. Beliau termasuk seorang pemuda yang sangat pandai memanah.

Kakek dari garis ayah Aisyah Radhiyallahu ‘Anha adalah Abu Quhafah, ia masuk Islam saat penaklukkan Mekah dan meraih kemuliaan mendampingi Nabi. Adapun neneknya dari pihak ayah adalah Ummu Khair, Sulma binti Sakhr yang juga memeluk Islam.

Selain keluarga intinya ketiga bibi Aisyah Radhiyallahu ‘Anha merupakan sahabiyah Rasul. Mereka adalah; Ummu Amir, Quraibah, dan Ummu Farwah. Mereka bertiga merupakan putri-putri Abu Quhafah.

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha lahir dan tumbuh dalam keluarga yang diliputi cahaya Islam. Orang tuanya telah memeluk agama Islam semenjak ia diahirkan. “Ketika aku akil baligh, kedua orang tuaku telah memeluk Islam”, tuturnya suatu ketika.

Dalam asuhan kelembutan dan kasih sayang dari keluarganya Aisyah menenggak berbagai kebaikan berupa ilmu, kebijaksanaan, kecerdasan, ketajaman firasat. Hingga pada akhirnya kemampuan yang ia miliki melebihi kemampuan anak seusianya. Kedua orangtuanya telah mendapati keberkahan dalam dirinya sejak kecil.


4. Pernikahan Aisyah

Dua tahun setelah wafatnya Khadijah r.a, datang wahyu kepada Nabi untuk menikahi Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda: “Aku diperlihatkan kepadamu dalam mimpi selama tiga malam, malaikat Jibril membawa gambarmu dalam sepotong kain sutera, ia kemudian berkata; ‘Ini Istrimu.’ Kemudian aku menyingkap kain dari wajahmu, rupanya kamu, lalu aku berkata, ‘Jika ini ketentuan dari Allah, pasti Ia tunaikan.” (Muttafaq ‘Alaih)

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha menceritakan kronologi pernikahannya, “Ketika Khadijah wafat, Khaulah binti Hakim, istri Utsman bin Madz’un datang kepada Rasulullah, ini terjadi di Makah kemudian berkata, ‘Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah?’, Rasulullah bersabda: “Dengan siapa?”. Khaulah menjawab, ‘Terserah engkau gadis atau janda.’ Beliau menjawab “Siapa gadis dan janda tersebut?”

‘Jika gadis, dialah putri manusia yang paling engkau cintai; Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan janda adalah Saudah binti Zam’ah yang beriman dan mengikutimu.’ Beliau bersabda, “Pergilah engkau kepada Aisyah dan Saudah, kemudian katakanlah pada keduanya engkau mewakiliku.”

Khaulah datang kepada Ummu Rumman dan berkata kepadanya, ‘Wahai Ummu Rumman kebaikan dan keberkahan apa kiranya yang Allah masukkan ke tengah tengah keluarga kalian? Rasulullah menyuruhku melamarkan Aisyah untuk beliau.’ ‘Aku menyetujuinya tapi tunggulah Abu Bakar, sebentar lagi ia akan datang,’ kata Ummu Rumman. Abu Bakar kemudian datang lalu Khaulah bertanya kepadanya seperti yang ditanyakannya kepada Ummu Rumman.

Abu Bakar menggumam, ‘Apa Aisyah pantas untuk beliau sementara ia adalah putri saudaranya sendiri?’ Setelah itu Khaulah menyampaikan perkataan Abu Bakar kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “Kembalilah kepada Abu Bakar dan sampaikan kepadanya; ‘Engkau saudara Nabi dan dalam islam dan Nabi adalah saudaramu dan putrimu layak untukku.”

Maksudnya jalinan persaudaraan mereka adalah persaudaraan keimanan, bukan persaudaraan nasab. Sehingga tidak menghalangi pernikahan. Khaulah menemui Abu Bakar, kemudian ia berkata ‘Panggilkan Rasulullah kemari.’ Rasulullah datang kemudian dinikahkan denganku. Saat itu usiaku enam tahun.

Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah berlangsung di Makkah setelah beliau membina rumah tangga dengan Saudah binti Zam’ah. Beliau tinggal dan membina rumah tangga dengan Aisyah setelah hijrah di Madinah dan sepulang dari perang Badar pada bulan Syawal. Aisyah menyukai bulan saat pertama kali ia membina rumah tangga dengan Rasulullah. Sampai sampai beliau menganjurkan agar para wanita untuk memulai membina rumah tangga di bulan Syawal.


5. Rumah Tangga Kenabian

Sepulang dari perang Badar setelah bulan Ramadhan, Aisyah dipertemukan dengan Rasul. Mereka memulai rumah tangga terbaik di dunia nan luas terbentang ini. Mereka menempati sebuah bilik kecil yang jauh dari perabotan perabotan duniawi. Rumah tangga mereka dibimbing oleh wahyu dari langit.

Ibunda Aisyah hidup bersama Rasul dan mempelajari akhlak, ilmu, wara’, kesabaran serta tindak tanduk beliau. Sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga sederhana yang penuh dengan berkah. Allah menjamin kebahagiaan karena

ketakwaan mereka. Meskipun pada waktu itu berhari hari rumah beliau tidak ada nyala api dan di sana hanya ada kurma dan air.

Aisyah meriwayatkan, ‘Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang roti gandum selama dua hari berturut-turut hingga beliau wafat.’ (HR. Al Bukhari, no. 7011)


6. Pendidikan Rasulullah

Setelah menikah, pendidikan Aisyah beralih ke tangan Rasulullah. Beliau SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM mendidik Aisyah dengan pendidikan cinta yang mengembangkan bakatnya. Rasul sangat memahami psikologi istrinya tersebut. Beliau berbagi ilmu, hikmah dan akhlak kepada istri yang sangat dicintainya itu. Selain itu, beliau juga memberi kesempatan kepada Aisyah untuk menikmati masa kanak kanaknya. Aisyah dibiarkan bermain boneka dan bermain dengan teman-teman sebayanya.

Diriwayatkan dari Aisyah, ia bermain boneka-boneka di dekat Rasulullah. Ia berkata, “Teman-temanku datang, mereka takut kepada Rasulullah. Beliau kemudian menyuruh mereka menghampiriku.” (HR. Al Bukhari, no. 6129)

Aisyah sangat mencintai Rasulullah dan ingin memiliki anak dari beliau, seperti Khadijah. Hari hari berlalu, namun beliau tak kunjung memiliki anak. Rasulullah memahami keinginan Aisyah tersebut, kemudian beliau bersabda kepadanya, “Kenakanlah kuniah keponakanmu; Abdullah bin Zubair.” Akhirnya beliau dipanggil Ummu Abdillah.

Rasulullah SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM juga mendidik akhlak Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, beliau tidak membiarkan istrinya membicarakan harga diri saudarinya. Suatu ketika ibunda kita berkata kepada Rasulullah seraya mengisyaratkan bahwa Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyay r.a bertubuh pendek. “Cukuplah bagimu Shafiyah itu begini dan begitu,” maksudnya pendek. Kemudian Rasulullah SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM mengatakan pada istri tercintanya itu, “Sungguh, kamu telah mengucapkan kata-kata yang bila dicampurkan dengan air laut tentu merusaknya.” (HR At Tirmidzi, no. 2505)

Aisyah juga seorang wanita biasa yang bisa cemburu. Misalnya saat beliau mendengar Rasulullah sedang menyebut-nyebut Khadijah, Aisyah berkata kepada beliau, “Bukankah Allah telah memberi anda ganti yang lebih baik darinya wahai

Rasulullah?” Beliau menjawab “Allah tidak memberku ganti yang lebih baik darinya. Sungguh ia beriman kepadaku ketika yang lain ingkar. Ia membenarkanku saat orang-orang mendustakan, mendukungku dengan jiwa dan hartanya dan Allah memberiku keturunan darinya.” (HR Bukhari, no 3821)

Setelah mendengar nasehat Rasulullah, Aisyah menjadi sadar bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan dan bahwa ucapannya itu salah. Beliau berjanji tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Rasul membatasi kecemburuan, egoisme, dan kebanggaan pada diri istrinya. Karena rasa cemburu adalah hal wajar yang ada dalam diri manusia, dan tugas manusia hanya mengarahkannya.

Riwayat-riwayat tentang pendidikan Rasulullah sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dituliskan dalam makalah sederhana ini. Namun perlu diperhatikan, bahwa beliau adalah sebaik baik dan seadil adil makhluk dalam mendidik seluruh umatnya. Maka bagaimana pendidikan beliau terhadap Aisyah serta istri-istri lainnya tentu lebih baik lagi.

Misalnya tentang ketegasan beliau SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM terhadap istri-istri beliau dalam peristiwa pemberian pilihan. Ketika para istri dengan keinginan alami mereka yang menginginkan kesenangan, mereka menuntut nafkah kepada Nabi hingga menyakiti perasaan beliau SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM. Kemudian beliau memutuskan untuk menyendiri dan mendiamkan mereka semua selama sebulan lamanya, hingga akhirnya Allah turunkan ayat untuk memberi pilihan kepada mereka, memilih rumah tangga nubuwah yang jauh dari kemewahan atau bercerai dari Rasul untuk mencari gemerlap dunia.

Pada hari terakhir masa pendiaman istri istri beliau, pertama kali Nabi mendatangi kediaman Aisyah. Sebelum menyampaikan wahyu Allah tentang pilihan tersebut beliau meminta Aisyah untuk tidak terburu-buru memutuskan dan menyuruhnya berkonsultasi kepada kedua orangtuanya. Kemudian beliau mengutarakan wahyu Allah tentang mereka. Maka Aisyah dengan serta merta memilih bertahan dalam rumah tangga yang berbarokah tersebut.

Aisyah yang cerdas mengetahui maksud halus Rasulullah ketika beliau berpesan untuk tidak terburu buru memutuskan dan memintanya terlebih dahulu bertanya pada orangtuanya. Karena pasti orangtua Aisyah tidak mungkin menyuruh putrinya bercerai

dari Rasulullah. Aisyah segera memberikan pilihan saat itu juga dengan tujuan membalas emosi manis suaminya, Rasulullah SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM.


7. Karakteristik Istimewa

Tumbuh dalam lingkungan yang dinaungi cahaya keimanan menjadikan Aisyah tampil sebagai sosok sempurna. Ia dianugerahi berbagai kelebihan dan keistimewaan khusus dari Allah. Rasulullah bersabda:

“Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak (ada yang menjadi rasul, nabi, khalifah, wali), namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imron dan Asiyah istri Fir’aun, dan (Khadijah binti Khuwailid) dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan tsarid (roti kuah) atas segala makanan.” (HR. Muslim no. 2431)


8. Kedermawanan Aisyah

Ibunda Aisyah radhiyallahu ‘anha adalah orang yang dermawan lagi gemar bersedekah. Sifat ini diwarisinya dari Ayahnya yang gemar berderma dan dari Ibunya yang senantiasa ridha dengan harta yang dikeluarkan suaminya untuk bersedekah di jalan Allah. Ibnu Zubair mengirimkan uang sebesar 100 ribu dirham kepada Aisyah. Lantas beliau membagi-bagikan uang tersebut kepada banyak orang. Sore harinya, sementara beliau berpuasa, ia memanggil pelayannya untuk menyiapkan makanan untuk berbuka. Namun tak ada persediaan makanan di rumahnya. Si pelayan berkata, ‘Tidak bisakah anda membeli daging untuk kita makan?’ Aisyah menjawab, “Jangan menyalahkanku. Seandainya tadi engkau mengingatkan aku akan menyisakannya.”


9. Kedudukannya Sebagai Istri Nabi

Aisyah adalah satu satunya istri Nabi yang dinikahi ketika masih gadis, berbeda dengan istri istri beliau yang lain karena mereka dinikahi saat janda. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM dari kalangan wanita. Suatu ketika Amr bin al Ash bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?’ Beliau menjawab, “Aisyah.” ‘Dari kalangan laki-laki?’ tanya Amr. “Ayahnya.” Jawab beliau. (HR. Al-Bukhari no. 3662 dan Muslim no. 2384)


10. Pemahaman Agama

Aisyah merupakan wanita yang paling paham terhadap agamanya. Sa’ad bin Sulaiman berkata, dari Abi Usamah, dari Hasyim, dari Ayahnya, ia menuturkan: “Aku tidak menemui seorangpun yang lebih tau tentang sebab turunnya ayat darinya, dan tidak ada yang lebih pandai darinya tentang ilmu fara’idh, ilmu hadits, ilmu sya’ir, dan ilmu tentang nasab, serta tentang ilmu kedokteran.”

Pemahamannya terhadap agama didukung oleh kecerdasan yang diturunkan oleh kedua orang tua beliau. Selain itu, beliau didik oleh keluarga yang menaruh perhatian terhadap agama. Pernikahannya dengan Rasulullah, dimanfaatkannya untuk mendulang banyak ilmu. Beliau mendengar baik baik apa yang disabdakan Rasul, menghafalnya, memahami makna dan maksudnya, kemudian menyampaikannya.

Beliau juga seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadits. Dalam waktu 9 tahun selama pernikahannya dengan Nabi, ia telah meriwayatkan sekitar 2.210 hadits. 147 hadits dari beliau disepakati oleh al Bukhari dan Muslim, 45 diriwayatkan oleh al Bukhari saja, dan 86 diriwayatkan oleh Muslim saja.

Aisyah menyamai ayahnya dalam mengikuti berbagai berita, mencari jejak-jejak sejarah, mempelajari sya’ir, hikmah serta nasab-nasab bangsa Arab. Beliau kemudian menjadi sumber ilmu bak ensiklopedi berjalan yang menebar ilmu di manapun ia berada. Ketika menyampaikan ilmu, beliau memiliki gaya bahasa yang indah. Beliau melaksanakan amanah tabligh dan ta’lim sebaik baiknya, melaksanakan fatwa baik dalam permasalahan diin maupun dunia dengan kalimat ringkas yang sarat makna bagaikan cuplikan dari jawami’ul kalim.


11. Salam Jibril

Pembesar malaikat, yakni Jibril a.s menitip salam kepada ibunda Aisyah Radhiyallahu ‘Anha. Dari Ibnu Syihab, Abu Salamah berkata, Aisyah berkata, ‘Suatu hari, Rasulullah bersabda, “Wahai Aisy! Ini Jibril, ia mengucapkan salam kepadamu.” Aisyah menjawab, ‘Wa’alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.’ Engkau melihat apa yang tidak aku lihat.’ Rasulullah maksudnya. (Muttafaq ‘Alaih)


12. Ketegaran Aisyah

Aisyah hidup mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 9 tahun dalam kehidupan yang sangat sederhana. Selama kurun waktu tersebut, mereka tidak menemui permasalahan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sampai Rasul berpulang ke sisiNya. Kecuali sebuah peristiwa fitnah terhadap Aisyah yang dikenal dengan peristiwa haditsul ifqi (peristiwa kebohongan).

Peristiwa tersebut muncul sepulang Rasul dari peperangan melawan Bani Musthaliq. Kaum munafik yang dipelopori Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan kedustaan terhadap Ummul Mukminin. Akhirnya Allah menampakkan ketegaran dan kesabaran Aisyah. Kemudian beliau dibela kesuciannya dari langit ketujuh bahkan Allah menurunkan 16 ayat yang berurutan menjelaskan kesucian Aisyah Radhiyallahu ‘Anha.

Namun, karena ketawadhu’annya (kerendahan hatinya), Aisyah mengatakan, “Sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah SWT berfirman tetangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca.” (HR. Bukhari no. 4141)


13. Wafatnya Rasulullah

Aisyah menyebutkan, Rasulullah bertanya saat sakit yang menyebabkannya meninggal dunia. “Di mana aku hari ini? Di mana aku besok?” maksudnya adalah giliran Aisyah. Istri istri beliau mempersilahkan beliau tinggal di manapun beliau ingin. Beliau di rumah Aisyah hingga beliau meninggal. Aisyah berkata, ‘Beliau meninggal dunia pada hari giliran di rumahku. Beliau wafat sementara kepala beliau berada di antara leher dan dadaku. Air liur beliau bercampur dengan air liurku.’ Setelah itu ia berkata ‘Abdurrahman bin Abu Bakar masuk membawa siwak, ia mengenakan siwak itu. Rasulullah melihatnya kemudian berkata kepadanya, “Berikan aku siwak itu, wahai Abdurrahman.” Ia memberi siwak itu kepadaku lalu aku melunakkannya dan kuberikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersiwak dengan bersandar di dadaku’.” (Muttafaq ‘Alaih)

Beliau meninggal dalam usia 63 tahun, 40 tahun beliau habiskan sebelum kenabian, 13 tahun setelah kenabian di Makkah, dan 10 tahun di Madinah setelah hijrah. Beliau meninggal pada awal tahun 11 H tanpa meninggalkan satupun dinar, dirham,

budak, atau apapun selain bighal putih yang biasa beliau tunggangi, pedang, dan sebidang tanah yang beliau sedekahkan. Rasulullah SHALALLAAHU ‘ALAYHI WASALLAM dikebumikan di rumah Aisyah.


14. Dalam Naungan Khalifah Rasyidah

Setelah wafatnya Rasulullah Aisyah berada dalam naungan khilafah Islam. Umat Islam sendiri mengetahui kemuliaan dan kedudukannya yang tinggi. Karena ia adalah kekasih Rasulullah, menara ilmu yang terpancar ke seluruh penjuru dunia.

Ketika ayah beliau, Abu Bakar wafat, Aisyah kembali ditimpa kesedihan yang sangat. Kemudian beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Kemudian kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Tatkala ajal telah mendekati, Umar meminta ijin kepada Aisyah untuk dimakamkan di samping Rasulullah dan sahabatnya. Maka Aisyah mengalah dan mengabulkan permintaannya.


15. Perang Jamal

Ketika terjadi fitnah terkait pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah ketiga, Aisyah pergi dengan maksud mendamaikan kubu yang bertikai dan menuntut pelaksanaan hukum qisash terhadap para pembunuh Utsman.

Ketika Aisyah keluar, beliau melewati sumber-sumber air milik Bani Amir pada malam hari. Ia mendengar anjing-anjing menggonggong. Aisyah kemudian bertanya; ‘Mata air apa ini?’, ‘Hau’ab’, jawab orang-orang. ‘Aku harus pulang’, kata beliau. Sebagian orang melarangnya, supaya kaum muslimin berdamai ketika melihatnya.

Namun Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda: “Bagaimana kiranya bila seorang di antara kalian (istri-istri Nabi) digonggongi anjing-anjing Hau’ab.” (HR. Ahmad)

Beliau sangat menyesal setelah kepergiannya itu. Sampai-sampai saat hendak meninggal dunia, Qais meriwayatkan, Aisyah berkata, sebelumnya ia ingin dimakamkan di rumahnya. ‘Dulu setelah Rasul meninggal, aku melakukan sesuatu (pergi ke perang Jamal). Maka makamkan aku bersama istri-istri beliau (Baqi’).


16. Wafatnya Aisyah

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha meninggal pada malam selasa, tanggal 17 Ramadhan setelah shalat witir, pada tahun 59 Hijriyah. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat pada

tahun 57 H, dalam usia 63 tahun dan sekian bulan. Beliau dimakamkan selepas shalat witir tepat di perkuburan Baqi’. Para sahabat Anshar berdatangan pada saat itu, bahkan tidak pernah ditemukan satu hari pun yang lebih banyak orang-orang berkumpul padanya daripada hari itu, sampai-sampai penduduk sekitar Madinah turut berdatangan.

Shalat jenazahnya diimami oleh Abu Hurairah dan saat itu Gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam. Ada lima orang yang turun ke dalam liang kuburnya; Abdullah dan Urwah (keduanya anak Zubair), Qasim dan Abdullah (keduanya anak Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq), dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Rekonstruksi Sejarah Hidup Aisyah Radhiyallahu ‘Anha

Riwayat hidup Aisyah mengingatkan kita bahwa untuk menciptakan generasi yang hebat diperlukan persiapan dan proses. Kematangan beliau yang telah nampak sejak belia, mengindikasikan peran kedua orangtuanya yang mengedukasi beliau sejak dalam kandungan serta menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif. Selanjutnya orangtua harus memilihkan pasangan hidup yang sholih dan mampu mendidik anaknya. Langkah langkah yang perlu dilakukan:

1. Memilih pasangan hidup yang berkualitas akhlak serta agamanya.

2. Menjadi orangtua yang bertakwa.

3. Berkomitmen mendidik anak dengan takwa.

4. Memilihkan pasangan hidup yang bertakwa dan mampu melanjutkan peran pendidikan orangtua. Kita harus menanamkan prinsip, bagi seorang mukmin, cukuplah takwa sebagai sebaik-baik bekal.

Kepribadian istimewa yang dimiliki Aisyah merupakan hasil dari serangkaian proses panjang. Kecerdasannya didapat dari kedua orangtua yang cerdas dan beriman, serta pendidikan suaminya, Muhammad sang Rasulullah. Akhlak dan kesholihannya tidak lepas dari faktor genetik dan lingkungan.

Untuk lebih lengkapnya lagi tentang biografi dari Aisyah bisa baca buku yang judulnya Biografi Ummul Mukminin Aisyah, cover bukunya sudah kami cantumkan di awal tulisan ini.

Bagaimana? dengan membaca biografi Aisyah Radhiyallahu ‘Anha jadi semakin menambah rasa kecintaan dan kagum bukan? Walau sebenarnya, lebih tepat untuk menunjukkan rasa kagum dan kecintaan kepada Aisyah Istri Rasulullah adalah dengan mempelajari siroh nya, ketimbang dengar lagu maupun menghapal lirik lagu.

Untuk itulah, tulisan dengan judul Lirik Lagu Aisyah Istri Rasulullah Beserta Biografi kami buat, khususnya bagi remaja tidak hanya sekedar tahu tentang keromantisan Aisyah saja, dan perlu diingat setiap lirik tersebut lebih tepat bagi yang sudah mempunyai pasangan yang halal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *